strona główna > systemy ppoż > produkty > Adresowalne gniazdo GNA 42

Adresowalne gniazdo GNA 42

Zastosowanie

Gniazdo GNA42 wyposażone w moduł MAR42 przeznaczone jest do mocowania i adresacji czujek pożarowych OSD23. Gniazdo pracuje w linii dozorowej centralki AFS42. Zawiera izolator zwarć.

Budowa

Na obwodzie drukowanym modułu MAR42 są zainstalowane zaciski za pomocą których gniazdo jest włączane w linię dozorową. Jedna para zacisków oznaczona + i - służy do podłączenia linii dochodzącej a druga para linii odchodzącej. Zacisk oznaczony jako E służy do wspólnego podłączenia ekranów obu kabli. Obudowa gniazda posiada mechaniczną blokadę wyjęcia czujki, z której można zrezygnować poprzez wyłamanie specjalnego zaczepu - patrz rysunek. Przy pozostawionej blokadzie zamontowana czujkę można wypiąć z gniazdo tylko z pomocą specjalnego kluczyka.

Zasada działania

Gniazdo GNA42 wyposażone w moduł MAR42 zasila i kontroluje stan czujki wpiętej w gniazdo. Dla układu elektronicznego MAR42 są rozpoznawalne trzy stany czujki: jej brak, stan dozorowania, oraz stan alarmowania. Moduł MAR42 ma zakodowany unikalny adres w danym systemie AFS42 - od 00 do 99. Centralka AFS42 trzy razy na sekundę "odpytuje" każde gniazdo dołączone do niej otrzymując w odpowiedzi wszystkie trzy stany czujki i na ich podstawie podejmuje decyzje wynikające z konfiguracji systemu. Gniazdo GNA42 ma zrealizowany na obwodzie drukowanym MAR42 układ izolatora zwarć. Stan izolatora nie jest przekazywany do centralki podczas odpytywania gniazda, natomiast centralka jest w stanie zlokalizować które gniazda mają rozwarte izolatory na podstawie informacji jednostronnych odpowiedzi gniazd w linii pętlowej. Czujka wpięta w gniazdo w którym jest rozwarty izolator jest zasilana i "widziana" przez centralkę od tej strony w której nie ma zwarcia.

Dane techniczne

Rodzaj elementu liniowego: adresowalny z wbudowanym izolatorem zwarć
Napięcie zasilania: 20V (od 12V do 30V)
Pobór prądu: 400uA
Współpraca z centralką sygnalizacji pożarowej: AFS42
Zasada działania izolatora: dwukierunkowy automatyczny napięciowy
Napięcie odcięcia: 6V
Wtrącona rezystancja szeregowa: 0,04Ohm
Rodzaj transmisji do centrali: cyfrowa
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania: tak
Czas reakcji na zwarcie w linii: 10 ms
Wymiary gniazda (średnica. x wys.): 102 x 21 mm
Materiał obudowy gniazda: biały ABS
Stopień ochrony: IP54
Zakres temperatur pracy: od -25 do +50 st.C
Zakres temperatur przechowywania: od -25 do +50 st.C
Wilgotność względna: 80%
 1. 1. GNA42 Gniazdo adresujące do systemu AFS42 - Aprobata Techniczna CNBOP
  gna42-at-110412.pdf
 2. 2. GNA42 Gniazdo adresujące do systemu AFS42 - Załącznik do Certyfikatu Zgodności
  gna42-ce-2-120402.pdf
 3. 3. GNA42 Gniazdo adresujące do systemu AFS42 - Certyfikat Zgodności
  gna42-ce-120402.pdf
 4. 4. GNA42 Gniazdo adresujące do systemu AFS42 - informacja techniczna
  42-gna42-it-121107.pdf