strona główna > systemy ppoż > produkty > Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42

Zastosowanie

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 wyposażony w moduł MAR42 przeznaczony jest do wywoływania alarmu przez osobę, która zauważyła pożar. ROP42 pracuje w linii dozorowej centralki AFS42. Zawiera izolator zwarć.

Budowa

ROP42 wyposażony jest w moduł adresujący MAR42. Na obwodzie drukowanym modułu MAR42 są zainstalowane zaciski za pomocą których gniazdo jest włączane w linię dozorową. Jedna para zacisków oznaczona + - służy do podłączenia linii dochodzącej a druga para linii odchodzącej. Zacisk oznaczony jako E służy do wspólnego podłączenia ekranów obu kabli.

Zasada działania

Dla układu elektronicznego MAR42 są rozpoznawalne dwa stany ROP42: jego brak, oraz stan alarmowania. Moduł MAR42 ma zakodowany unikalny adres w danym systemie AFS42 - od 00 do 99. Centrala AFS42 trzy razy na sekundę "odpytuje" każdego dołączonego do niej ROP42 otrzymując w odpowiedzi wszystkie stany pracy i na ich podstawie podejmuje decyzje wynikające z konfiguracji systemu. Zbicie szybki a tym samym wciśnięcie przycisku w ostrzegaczu ROP42 powoduje wysłanie sygnału alarmowego, który przez centralkę AFS42 traktowany jest jako alarm I stopnia. ROP42 ma zrealizowany na obwodzie drukowanym MAR42 układ izolatora zwarć. Stan izolatora nie jest przekazywany do centralki podczas odpytywania gniazda, natomiast centralka jest w stanie zlokalizować które ROP42 mają rozwarte izolatory na podstawie informacji jednostronnych odpowiedzi ROP42 w linii pętlowej. ROP42, w którym jest rozwarty izolator jest zasilany i "widziany" przez centralkę od tej strony w której nie ma zwarcia.

Dane techniczne

Rodzaj elementu liniowego: adresowalny z wbudowanym izolatorem zwarć
Napięcie zasilania: 20V (od 12V do 30V)
Pobór prądu: 400uA
Współpraca z centralką sygnalizacji pożarowej: AFS42
Zasada działania izolatora: dwukierunkowy automatyczny napięciowy
Napięcie odcięcia: 6V
Wtrącona rezystancja szeregowa: 0,04Ohm
Rodzaj transmisji do centrali: cyfrowa
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania: tak
Czas reakcji na zwarcie w linii: 10 ms
Wymiary ROPa (dł. x szer. x wys.): 88 x 88 x 52 mm
Materiał obudowy ROPa: czerwony ABS
Stopień ochrony: IP54
Zakres temperatur pracy: od -25 do +50 st.C
Zakres temperatur przechowywania: od -25 do +50 st.C
Wilgotność względna: 80%
 1. 1. ROP42 Ręczny ostrzegacz pożarowy - Certyfikat Zgodności EC
  rop42-ce-110512.pdf
 2. 2. ROP42 Ręczny ostrzegacz pożarowy - Załącznik do Certyfikatu Zgodności
  rop42-ce-2-110512.pdf
 3. 3. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - Świadectwo Dopuszczenia
  42-rop42-sd-1-150120.pdf
 4. 4. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - Świadectwo Dopuszczenia (dane techniczne)
  42-rop42-sd-2-150120.pdf
 5. 5. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - karta katalogowa
  42-rop42-kk-121107.pdf
 6. 6. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - instrukcja obsługi, informacja techniczna
  42-rop42-iot-170126.pdf