strona główna > systemy ppoż > produkty > Centrala sygnalizacji pożarowej AFS42

Centrala ppoż sygnalizacji pożarowej AFS42

Zastosowanie

Centrala ppoż AFS42 stanowi zasadniczy element, w oparciu o który można zbudować nowoczesny system sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru,oraz na automatyczne uruchomienia niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych. Centrala ppoż AFS42 została zaprojektowana z myślą o budowie systemu sygnalizacji pożarowej dostosowanego do konkretnego obiektu. W celu uzyskania potrzebnej ilości linii adresujących i wyjść dla urządzeń wykonawczych, można połączyć do pięciu central ppoż AFS42 w jeden system. Pozwala to także na budowę systemu rozproszonego, którego centrale połączone są tylko siecią RS485,  a reszta połączeń ma charakter lokalny w obrębie każdej z central. Cały system jest zarządzany z jednej centrali nadrzędnej. W celu zwiększenia niezawodności, sieć RS485 jest prowadzona dwoma niezależnymi torami. Dodatkowo, w przypadku jednoczesnej awarii komunikacji, na obu torach centrale przechodzą w tryb pracy samodzielnej.

Budowa

Centrala ppoż AFS42 wykonana jest w postaci jednopłytowego, modułu elektronicznego umieszczonego wraz z zasilaczem w metalowej obudowie. W obudowie przewidziano przestrzeń na umieszczenie dwóch akumulatorów  o pojemności do 18Ah/12V.  Wszystkie doprowadzenia realizowane są za pomocą zacisków śrubowych, umożliwiających szybkie rozłączenie (np. dla celów serwisowych).

 

 

Zasada działania

Praca centralki ppoż AFS42 opiera się na wykonywaniu programów w trzech współpracujących ze sobą mikroprocesorach - na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci centralki przez instalatora. Kontrolowane są nieustannie trzy niezależne kanały informacyjne: stan linii dozorowej, stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe. Konfiguracja centralki pozwala na grupowanie adresów w linii dozorowej w strefy, ustawianie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych, wprowadzanie opisów tekstowych dla adresów, stref, urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centralki. W pracy mikroprocesorów centralki uwzględnione są wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych lub "zawieszeniem" programu. Centrala ppoż AFS42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów. System zbudowany z pięciu central posiada pięć linii dozorowych, 500 adresów i 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala ppoż AFS42 kontroluje obecność detektorów w linii (poprawną pracę) oraz stan alarmu danego detektora. Centrala ppoż AFS42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej adresowalnymi czujkami dymu i ciepła OSD63A oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. OSD63 i ROP42 zawierają układ adresujący z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w których stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE AFS42  
Liczba stref definiowanych 50
Możliwość pracy sieciowej tak - maksymalnie 5 centralek
Rodzaj centralki adresowalna
Ilość wyjść przekaźnikowych 4
Maksymalny prąd styków przekaźników 1A
Konfigurowane właściwości wyjść przekaźnikowych:
- NC/NO
- potencjałowe / bezpotencjałowe
- nadzorowane / nie nadzorowane
- możliwość wyciszenia

tak
tak
tak
tak
Wielostopniowa organizacja alarmowania tak
Alarmowanie współzależne tak
Pojemność licznika alarmów 500 zdarzeń
Zegar czasu rzeczywistego tak +/- 2s na dobę
Liczba linii dozorowych 1
Rodzaj linii dozorowej pętlowa
Maksymalna liczba elementów w linii 100
Maksymalna liczba elementów w linii z uwzględnieniem linii bocznych 120
Maksymalna liczba elementów w pojedynczej linii bocznej 4 (łącznie z elementem adresującym)
Napięcie linii dozorowej 20V
Maksymalny prąd w stanie dozoru 400mA
Dopuszczalna pojemność skuteczna linii 100nF
Dopuszczalna indukcyjność linii 0,1mH
Dopuszczalna rezystancja linii 80Ohm
Izolator zwarć w obwodzie wyjściowym centrali tak
Izolator zwarć w każdym elemencie liniowym tak
Ustawiane opóźnienia sygnałów tak
- oczekiwanie na potwierdzenie alarmu od 0 s do 40 min co 10s
- rozpoznanie zdarzenia po potwierdzeniu od 0 s do 40 min co 10s
- opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych od 0 s do 40 min co 10s
 Alarmowanie współzależne tak
Liczba stref 50
Pojemność raportu alarmów 10 000 zdarzeń
Zegar czasu rzeczywistego tak  +/- 2s na dobę
Zalecany kabel w linii dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8
Podłączenie ekranu kabla linii dozorowej jednostronnie do obudowy centrali
Zalecany kabel sygnałowy HLGs 2x1,0
Uziemienie obudowy centrali żyła PE przewodu zasilającego
Możliwość pracy sieciowej tak - maksymalnie 5 central
Podłączenie ekranu kabla transmisji RS485 jednostronnie do obudowy centrali
Wersja oprogramowania centrali AC5 AS5
DANE TECHNICZNE ZASILACZA WBUDOWANEGO ZBP41  
Stopień ochrony obudowy IP30
Zakres temperatur pracy od -20  do  +50  st.C
Wymiary (dł. x szer. x wys. ) 115 x 231 x 403 mm
Masa 5,4 kg
Materiał obudowy stal lakierowana proszkowo
Napięcie zasilania  230 V AC
Maksymalny pobór prądu z sieci 1 A
Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC
Pobór mocy 160 VA (max)
Typ akumulatorów żelowe bezobsługowe
Max. pojemność akumulatorów 18 Ah
Napięcie buforowania 27,6 V DC
Kompensacja temperaturowa  tak

 

 1. 1. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - Certyfikat Zgodności EC
  afs42_certyfikat_110512.pdf
 2. 2. AFS42 - Załącznik do Certyfikatu Zgodności
  afs42-ce-2-110512.pdf
 3. 3. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - Świadectwo Dopuszczenia
  afs42_swiadectwo_dopuszczenia_150506.pdf
 4. 4. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - protokół z przeprowadzonych prób i badań
  42-afs42-ipib-protokol-110131.pdf
 5. 5. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - instrukcja przeprowadzania prób i badań
  42-afs42-ipib-121107.pdf
 6. 6. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej z zasilaczem ZBP41 - karta katalogowa
  42-afs42-zbp41-kk-121107.pdf
 7. 7. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - instrukcja obsługi
  42-afs42-io-160601.pdf
 8. 8. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - informacje techniczne
  42-afs42-it-160601.pdf
 9. 9. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - karta katalogowa
  42-afs42-kk-160916.pdf
 1. 1. AFS42 v 5_35 - program komputerowy (obsługa USB, GSM)
  afs42v5_35-inst-170307.exe
 2. 2. MTS42 v1_5 - program konfiguracyjny
  mts42_konfigurator_111010.zip
 3. 3. AFS42 v 4 [ab] - program komputerowy. Wersja specjalna - przeznaczona do instalacji tylko po uprzedniej konsultacji z serwisem.
  afs42v4ab-inst-081127.exe
 4. 4. MTS42 v1_1 - program konfiguracyjny
  mts42_konfigurator_100519.zip