strona główna > certyfikaty i deklaracje

Certyfikaty i deklaracje

 1. 1. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - Certyfikat Zgodności EC
  afs42_certyfikat_110512.pdf
 2. 2. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - Świadectwo Dopuszczenia
  afs42_swiadectwo_dopuszczenia_150506.pdf
 3. 3. GNP18 Gniazdo systemu przeciwpożarowego do czujek OSD23 - Deklaracja Zgodności
  23-gnp18-ce-091214.pdf
 4. 4. GNW12 (GNW24) Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - Deklaracja Zgodności
  23-gnw12-ce-091214.pdf
 5. 5. MMG42 Moduł monitoringu GSM do centrali AFS42 - Deklaracja Zgodności
  42-mmg42-ce-150909.pdf
 6. 6. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
  osd63_certyfikat_cpr_160223.pdf
 7. 7. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat zgodności EC
  osd23-ce.pdf
 8. 8. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat Zgodności EC (wersja EN)
  53-osd23-ce-en-050624.pdf
 9. 9. OSD23 Optyczna czujka dymu - Deklaracja Właściwości Użytkowych
  53-osd23-dwu-160819.pdf
 10. 10. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - Świadectwo Dopuszczenia
  42-rop42-sd-1-150120.pdf
 11. 11. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - Świadectwo Dopuszczenia (dane techniczne)
  42-rop42-sd-2-150120.pdf
 12. 12. ROP42 Ręczny ostrzegacz pożarowy - Certyfikat Zgodności EC
  rop42-ce-110512.pdf
 13. 13. ROP42 Ręczny ostrzegacz pożarowy - Załącznik do Certyfikatu Zgodności
  rop42-ce-2-110512.pdf