strona główna > systemy ppoż > produkty > Gniazdo GNW 12

Gniazdo GNW 12, GNW 24

Zastosowanie

Gniazdo GNW12 służy do podłączenia czujki OSD23 do typowego systemu alarmowego pracującego przy napięciu zasilającym w linii dozorowej 12V, GNW24 przy napięciu w linii 24V. Oprócz właściwego zasilania czujki gniazdo GNW12 (GNW24) umożliwia podłączenie izolowanej galwanicznie linii alarmowej, linii sabotażowej, oraz pozwala na łatwe odłączenie czujki z miejsca zainstalowania dla celów serwisowych (czyszczenie).

Gniazda w odmianie AR (GNW12AR, GNW24AR) posiadają wbudowaną funkcję autoresetu czujki, powodującą zaprzestanie alarmowania po ustąpieniu zadymienia.

W kotwica przekaźnika alarmowego w gnieździe (zacisk 4) zmienia pozycję w czasie sygnalizacji czujki OSD23 o obecności dymu (zapalona czerwona dioda LED w czujce):

- w GNW12 (GNW24)  na cały czas sygnalizacji czujki OSD23 o obecności dymu,

- w odmianie AR: GNW12AR (GNW24AR) cyklicznie na około 1s co 6s, aż do zakończenia sygnalizacji o obecności dymu przez czujkę OSD23.

Po ustąpieniu zadymienia kotwica wraca do pozycji dozorowania.

UWAGA!

OSD23R, OSD23MR - czujki dymu w odmianie R i MR samoczynnie powracają do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia (automatyczne, kasowanie stanu alarmu i powrót do stanu dozorowania po ustąpieniu zadymienia).

GNW12AR lub GNA24AR - gniazda w odmianie AR w czasie stanu alarmowania podłączonej czujki OSD23 cyklicznie zmieniają położenie kotwicy przekaźnika alarmowego na ok. 1s co 6 sekund. Po ustąpieniu zadymienia kotwica wraca do pozycji dozorowania.

Oba urządzenia wymienione wyżej (czujka w odmianach R i MR oraz gniazda w odmianach AR) realizują funkcję autoresetu w różny sposób i nie mogą funkcjonować razem!

Budowa

Gniazdo GNW12 (GNW24) zbudowane jest jako pojedynczy moduł elektroniczny osadzony w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na suficie za pomocą np. kołków rozporowych w rozstawie 90mm. Urządzenie wyposażone jest w złącza umożliwiające podłączenie czujki OSD23/03 oraz złącza śrubowe stanowiące listwę zaciskową linii dozorowej. Styki przekaźnika alarmowego (3,4,5) i mikroprzełącznika sabotażowego TAMPER (6,7) są odizolowane od części elektronicznej modułu. Obudowa posiada (zrealizowaną w postaci plastikowego zatrzasku) mechaniczną blokadę uniemożliwiającą wymontowanie czujki OSD23 z gniazda bez użycia klucza. Rezygnacja z blokady polega na wyłamaniu plastikowego zatrzasku przed wkręceniem czujki.

Podłączenie

+ - plus linii zasilającej
- - minus linii zasilającej
ALARM

- trzy styki przekaźnika, rysunek na laminacie gniazda pokazuje stan styków przekaźnika przy braku zasilania cewki przekaźnika (kotwica zwolniona).  Od strony lutowniczej obwodu elektronicznego gniazda jest dostępny przełącznik NC-NO, zrealizowany za pomocą kropli cyny. Do przełączenia potrzebna jest lutownica. Cynowa zworka w pozycji NC - kotwica przekaźnika przyciągnięta przy zasilaniu i braku alarmu (stan dozorowania) - zwarte styki 3 i 4. W stanie alarmowania kotwica jest zwalniana - zwarte styki 4 i 5. Cynowa zworka w pozycji NO - kotwica przekaźnika zwolniona przy zasilaniu i braku alarmu (stan dozorowania) - zwarte styki 4 i 5. W stanie alarmowania kotwica jest przyciągana - zwarte styki 3 i 4.

SAB - izolowane styki mikro wyłącznika sabotażowego - normalnie zwarte NC (przy zamontowanej czujce).

Dane techniczne

Napięcie zasilania GNW12:

12V DC

Napięcie zasilania GNW24:

24V DC

Prąd dozorowania GNW12 (gniazdo wraz z czujką OSD23):
- gniazdo NC
- gniazdo NO

 

12,5mA

0,1mA

Prąd dozorowania GNW24 (gniazdo wraz z czujką OSD23):
- gniazdo NC
- gniazdo NO

 

12,5mA

0,1mA

Prąd alarmowania GNW12 (gniazdo wraz z czujką OSD23):
- gniazdo NC
- gniazdo NO


8,5mA
20,5mA

Prąd alarmowania GNW24 (gniazdo wraz z czujką OSD23):
- gniazdo NC
- gniazdo NO


25,5mA
37mA

Wytrzymałość prądowa styków przekaźnika

1000mA przy 24V

Maksymalny prąd styków 3, 4, 5

100mA (*)

Temperatura pracy

-25°C do +55°C

Wymiary
- średnica
- wysokość


102mm
21mm

Waga

67g

Rozstaw otworów montażowych:

90mm

 

 

(*) - dla zwiększenia prądu do 1000mA należy zewrzeć rezystor R5

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 1. 1. GNW12 Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - karta katalogowa
  23-gnw12-kk-160603.pdf
 2. 2. GNW24 Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - karta katalogowa
  23-gnw24-kk-160603.pdf
 3. 3. OSD23 Optyczna czujka dymu - instrukcja obsługi, informacja techniczna
  53-osd23-iot-170127.pdf
 4. 4. GNW12 (GNW24) Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - Deklaracja Zgodności
  23-gnw12-ce-091214.pdf
 5. 5. GNW12 (GNW24) Gnizado systemu alarmowego do czujek OSD23 - instrukcja obsługi, informacja techniczna
  53-gnw12-24-iot-170127.pdf