strona główna > karty katalogowe

Karty katalogowe

 1. 1. MCU42 Moduł komunikacyjny USB do AFS42 - karta katalogowa
  42-mcu42-kk-150423.pdf
 2. 2. GNP18 Gniazdo systemu przeciwpożarowego do czujek OSD23 - karta katalogowa
  23-gnp18-kk-080606.pdf
 3. 3. MMG42 Moduł monitoringu GSM do systemu AFS42 - karta katalogowa
  42-mmg42-kk-150909.pdf
 4. 4. GNW12 Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - karta katalogowa
  23-gnw12-kk-160603.pdf
 5. 5. GNW24 Gniazdo systemu alarmowego do czujek OSD23 - karta katalogowa
  23-gnw24-kk-160603.pdf
 6. 6. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej - karta katalogowa
  42-afs42-kk-160916.pdf
 7. 7. AFS42 Centrala sygnalizacji pożarowej z zasilaczem ZBP41 - karta katalogowa
  42-afs42-zbp41-kk-121107.pdf
 8. 8. AFS42 fire alarm system - data sheet
  42-afs42-kk-090730-en.pdf
 9. 9. ASW45 - Autonomiczny sterownik urządzeń wykonawczych - karta katalogowa
  45-asw45-kk-100623.pdf
 10. 10. ASW45 autonomic controller of executing devices - data sheet
  45-asw45-kk-090730-en.pdf
 11. 11. GNA42 base for AFS42 system - data sheet
  42-gna42-kk-090730-en.pdf
 12. 12. GNP18 base for fire alarm systems - data sheet
  23-gnp18-kk-090730-en.pdf
 13. 13. GNW12 base for fire alarm systems - data sheet
  23-gnw12-kk-090730-en.pdf
 14. 14. KLP47 converter of fire line into alarm line
  47-klp47-090730-en.pdf
 15. 15. KLP47P Konwerter linii pożarowej do alarmowej - karta katalogowa
  47-klp47p-kk-160602.pdf
 16. 16. LPS1 Przyłącze ścienne - karta katalogowa
  58-lps1-kk-070115.pdf
 17. 17. LZN60 Zasilacz niestabilizowany - karta katalogowa
  60-lzn60-1203-kk-060331.pdf
 18. 18. LZS60 Zasilacz stabilizowany - karta katalogowa
  60-lzs60-1202-kk-060331.pdf
 19. 19. LZS61 Zasilacz stabilizowany - karta katalogowa
  61-lzs61-24002-kk-060331.pdf
 20. 20. MPD50 Moduł przekaźnika - karta katalogowa
  50-mpd50-kk-150423.pdf
 21. 21. OSD23 optical smoke detector
  53-osd23-kk-090730-en(1).pdf
 22. 22. OSD23 Optyczna czujka dymu - karta katalogowa
  53-osd23-kk-111013.pdf
 23. 23. OSD63 Optyczno-termperaturowa czujka dymu i ciepła - karta katalogowa
  63-osd63-kk-170313.pdf
 24. 24. ROP42 addressing manual alarm call point - data sheet
  42-rop42-kk-090730-en.pdf
 25. 25. ROP42 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy - karta katalogowa
  42-rop42-kk-121107.pdf