strona główna > systemy ppoż > produkty > Konwerter linii pożarowej do alarmowej KLP47P

Konwerter linii pożarowej do alarmowej KLP47P

Zastosowanie

KLP47P - konwerter linii systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru dolinii systemów sygnalizacji włamania i napadu umożliwia podłączenie konwencjonalnej, dwuprzewodowej linii z detektorami pożarowymi do sześcioprzewodowej linii pożarowej centralki włamaniowej

Budowa

KLP47P konwerter linii zbudowany jest jako pojedynczy moduł elektroniczny zamknięty w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN. Urządzenie wyposażone jest w zaciski śrubowe 2,5mm2

Zasada działania

Konwerter posiada dwa przekaźniki, przełączane pod wpływem sygnału alarmu czujki i sygnału sabotażu (przerwa linii, wyjęcie czujki z gniazda). Przełączniki stanu działania przekaźników (NC/NO) oraz trybów pracy dostępne są w postaci wysuniętych pętelek przewodów w różnych kolorach („zworki”). Ustawienia fabryczne urządzenia: wszystkie zworki zwarte (włączona funkcja sabotażu, przekaźniki w trybie NC, włączona funkcja autoreset, wyłączona funkcja kasowania pierwszego alarmu z czujki).
Rysunek przedstawia stan styków przekaźników dla ustawień fabrycznych urządzenia po podaniu zasilania w stanie dozorowania: zwarte odpowiednio 3 z 4 i 6 z 7.
Alarm dowolnej czujki spowoduje: miganie kontrolki AL co około 6 sekund i przełączenie styków przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8) - jest to sygnał „alarm” dla centralki włamaniowej.
Przerwanie linii dozorowej spowoduje zaświecenie kontrolki AL i przełączenie przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5) - jest to sygnał „sabotaż” dla centralki włamaniowej.
Linia dozorowa posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe - zwarcie w linii jest sygnalizowane miganiem kontrolki AL, przełączeniem przekaźnika ALARM (zwarte 7 i 8), zaświeceniem kontrolki SAB i przełączeniem przekaźnika SAB (zwarte 4 i 5). Rozwarcie zworki czerwonej (autoreset) powoduje zatrzask stanu alarmu: (zwarte 7 i 8) oraz ciągłe świecenie kontrolki AL aż do momentu wyłączenia zasilania urządzenia.
Zworki żółta i niebieska zmieniają tryb pracy przekaźników sygnalizacyjnych z NC (zwarte - stan fabryczny) na NO (rozwarte).
Rozwarcie zworki czarnej powoduje włączenie funkcji kasowania - anulowanie pierwszego alarmu z czujki (unieważnienie przypadkowych alarmów z czujek).
W linii dozorowej (zaciski 1 i 2 LINIA) może pracować max 50 czujek OSD23 wraz zgniazdami GNP18, przy czym alarm może wystąpić równocześnie w maksymalnie 12 czujkach.

Linia dozorowa musi być zakończona rezystorem końcowym o wartości 2,7kΩ, zamontowanym w ostatnim gnieździe w linii dozorowej.

 

Dane techniczne

  

Napięcie zasilania 12V DC
Maksymalny pobór prądu  
- w stanie dozorowania 40mA dla 2xNC    15mA dla 2xNO
- w stanie alarmowania 160mA
Obciążalność styków przekaźnika 24V/1A (125V/0,5A)
Kontrolki: zielona - zasilanie urządzenia
  czerwona - stan alarmu w linii dozorowej
  żółta - stan sabotażu w linii dozorowej
Zworki: żółta - stan pracy przekaźnika SAB (zwarta: NC, rozwarta: NO)
  niebieska - stan pracy przekaźnika AL (zwarta: NC, rozwarta: NO)
  czerwona - autoreset (zwarta: autoreset linii dozorowej, rozwarta: zatrzask alarmu)
  czarna - funkcja kasowania (zwarta: wyłączona funkcja kasowania, rozwarta: anulowanie pierwszego alarmu z czujki)
Zakres temperatur pracy -25oC do +55oC
Wilgotność względna

do 80% przy +40oC

Waga 100g
Wymiary 90x105x70 mm

 

  1. 1. KLP47P Konwerter linii pożarowej do alarmowej - karta katalogowa
    47-klp47p-kk-160602.pdf
  2. 2. KLP47P Konwerter linii pożarowej do alarmowej - instrukcja obsługi, informacja techniczna
    47-klp47p-iot-160602.pdf