Moduł tablicy synoptycznej MTS42

Zastosowanie

MTS42 jest przeznaczony do obsługi tablic synoptycznych lub innych urządzeń wskaźnikowych w systemie AFS42. Tablica synoptyczna jest urządzeniem posiadającym grupę wskaźników które mogą posłużyć do sygnalizacji stanu poszczególnych części systemu AFS42 (np. tablica z diodami LED z nadanymi nazwami pomieszczeń). MTS42 jest odpowiedzialny na przetwarzanie informacji przesyłanych przez centralę AFS42 i sterowanie wyjściami do których podłączone są wskaźniki. MTS42 rozróżnia trzy stany elementów systemu AFS42 (adresy i strefy) – awarię, alarm I stopnia oraz alarm II stopnia. Dodatkowo MTS42 jest w stanie sygnalizować stany specjalne oraz awarie ogólne centrali. Ponieważ MTS42 jest w stanie sterować 25 wskaźników dlatego w przypadku potrzeby zbudowania tablicy synoptycznej z większa ilością wskaźników można w systemie AFS42 instalować równocześnie więcej niż jeden moduł MTS42.

Budowa

MTS42 jest wyposażony w elektroniczny moduł mikroprocesorowy zapewniający następującą funkcjonalność:

 • komunikacja USB
 • komunikacja RS485
 • sterowanie wyjściami
 • ogranicznik prądowy układów wyjść

 

Całość zamknięta jest w plastikowej obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN. Z obudowy wyprowadzone są następujące złącza:

 • 25 zacisków do podłączenia sygnalizatorów (wyjścia typu OC)
 • 1 zacisk do podłączenia wspólnej masy wyjść sygnalizatorów
 • 2 zaciski do podłączenia głównego zasilania układu (+/- 12V DC)
 • gniazdo USB typu A do podłączenia komputera
 • 2 zaciski do podłączenia interfejsu RS485 z centrali AFS42
   

Zasada działania

Działanie modułu sprowadza się do dwóch zasadniczych trybów: trybu konfiguracji i trybu dozoru.
W trybie konfiguracji moduł jest podłączony do komputera poprzez złącze USB. Złącze USB zapewnia zasilanie i komunikację z komputerem. Z poziomu komputera, w dedykowanym programie do obsługi MTS42, ustalona zostaje i przesłana konfiguracja modułu.
W trybie dozoru MTS42 jest zasilony z dedykowanego zasilania 12V DC i jest podłączony do magistrali RS485 centrali AFS42. Dzięki temu cały czas monitoruje stan centrali i w razie potrzeby uruchamia odpowiednie wyjścia zgodnie z konfiguracją zapisaną w nieulotnej wewnętrznej pamięci typu FLASH.
Konfiguracja modułu, obsługiwane stany i precyzyjny opis sterowania wyjściami (miganie) został szczegółowo opisany instrukcji obsługi modułu
 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 5V DV (USB), 12V DC (dozór)
Pobór prądu:
 
50mA
Ograniczenie prądów wyjściowych
na zaciskach 1-25 przy użyciu rezystorów:
 
1,2 k ohm - 10mA
600 ohm - 20mA
240 ohm - 50mA
120 ohm - 100mA
 
Zabezpieczenie prądowe łączne dla wyjść nr 1-25 500mA
Temperatura pracy: -20°C do +40°C
Wilgotność względna: do 80% przy 40°C
Obudowa: plastikowa na szynę DIN
Wymiary: 107x 90x66mm
Masa 100g ± 5g

 

 1. 1. MTS42 Moduł tablicy synoptycznej do systemu AFS42 - instrukcja obsługi, informacja techniczna
  42-MTS42-IOT-120906.pdf
 1. 1. MTS42 v1_1 - program konfiguracyjny
  mts42_konfigurator_100519.zip
 2. 2. MTS42 v1_5 - program konfiguracyjny
  mts42_konfigurator_111010.zip