strona główna > systemy ppoż > produkty > Optyczna czujka dymu OSD 23

Optyczna czujka dymu OSD 23

Zastosowanie

Optyczna czujka dymu OSD 23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry elektryczne czujki OSD 23 umożliwiają stosowanie jej z powodzeniem w systemach sygnalizacji pożaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

INSTALOWANIE
Pomieszczenia zamknięte, w których czujki mogą być instalowane, powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchni czujki.
Budynki powinny mieć instalację odgromową. Czujki mogą być instalowane w gniazdach szeregu GNW 12, GNP 18 i G 30. W przypadku czujek OSD 23 zalecane jest przed rozpoczęciem normalnej procedury uruchomienia systemu ppoż., podanie na linię zasilającą czujki normalnego napięcia dozorowania na okres kilku minut - dotyczy to w szczególności czujek, które nie pracowały pod napięciem przez dobę lub dłużej. Przy pierwszym uruchamianiu systemu zaleca się sprawdzanie działania czujki przez zadymienia - zadymienia należy przeprowadzić indywidualnie dla każdej czujki.

UWAGA

PRODUCENT UDZIELA DOŻYWOTNIEJ GWARACJI NA WYRÓB !!!*

CZUJKA POSIADA ATEST (CERTYFIKAT) WYDANY PRZEZ CNBOP-PIB
(Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy)

Producent zaprasza projektantów systemów ppoż i instalatorów do konsultacji zagadnień technicznych dotyczących zastosowania czujki w systemach przeciwpożarowych i alarmowych.

* zgodnie z warunkami gwarancji

Budowa

Czujka OSD 23 składa się z dwóch zasadniczych części: elektronicznej (zmontowana z korpusem) oraz optyczno-dymowej (zmontowana z koszykiem).

 

 

 

Czujka może być dostarczana w następujących, opcjonalnych wykonaniach:

1. OSD23 - czujka standardowa, dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmu.

2. OSD23-M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi błyskami LED’a występującymi co około 3 sekundy, natomiast stan alarmowania ciągłym świeceniem LED’a.

3. OSD23-R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia.

4. OSD23-MR - połączenie dwóch powyższych opcji.

Zasada działania

Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, uniemożliwiającym jednocześnie dostanie się światła oraz owadów do wnętrza komory pomiarowej.

Konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.

Wnętrze komory jest oświetlane w odstępach 3 sekundowych silnymi błyskami światła podczerwonego wytworzonego przez specjalną laserującą diodę LED ustawioną pod takim kątem do osi detektora - diody PIN - aby światło z diody nie oświetlało bezpośrednio detektora. Stałe powtarzające się przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej powoduje przejście układu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 2V na minimum 1sec.

 

KONSERWACJA I PRZEGLADY
Zgodnie z zaleceniami CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ stosuje się następujące czasookresy konserwacji optycznych czujek dymu:

 • raz na miesiąc w pomieszczeniach zapylonych
 • raz na kwartał w pomieszczeniach o średnim zapyleniu
 • raz na pół roku w pomieszczeniach o znikomym zapyleniu np.: pomieszczenia biurowe bez wykładzin.

Stopień zapylenia pomieszczeń określa każdorazowo projektant systemu wraz z inwestorem oraz inspektorem nadzoru w nadzorowanym obiekcie.

 

Czujka jest dostarczana w następujących wykonaniach:

1. OSD23-Z - czujka standardowa, dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmu.

2. OSD23-M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi błyskami LED’a występującymi co około 3 sekundy, natomiast stan alarmowania ciągłym świeceniem LED’a.

3. OSD23-R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia.

4. OSD23-MR - połączenie dwóch powyższych opcji.

 

UWAGA! Czujka OSD23-R i OSD23-MR nie mogą współpracować z gniazdem GNW12-AR

 

 

Dane techniczne

Napięcie dozorowania18V (12V-28V)
Prąd dozorowania (średni)35 μA
Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie)110 μA
Prąd alarmowania18 mA (przy 18V)
Temperatura pracy-22 C do +55 C
Wilgotność względna95% przy 40 C
Masa czujki150g
 1. 1. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat zgodności EC
  osd23-ce.pdf
 2. 2. OSD23 Optyczna czujka dymu - karta katalogowa
  53-osd23-kk-111013.pdf
 3. 3. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat Zgodności EC (wersja EN)
  53-osd23-ce-en-050624.pdf
 4. 4. OSD23 Optyczna czujka dymu - instrukcja obsługi, informacja techniczna
  53-osd23-iot-170127.pdf