strona główna > systemy ppoż > produkty > Dualna czujka OSD63 (czujka dymu i ciepła)

Czujka optyczno - temperaturowa (dymu i ciepła) OSD63

Zastosowanie

Czujka optyczno-temperaturowa OSD63 pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej oraz włamaniowej i przeznaczona jest do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz a także a także zmian temperatury wywołanych zjawiskami pożarowymi. Czujka OSD63 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz.

Odmiany

OSD63 K - konwencjonalna, standardowa do systemów p-poż

OSD63 W - do systemów alarmowych / włamaniowych (SSWN)

OSD63 A - adresowalna, do sytemu AFS42

Budowa


Budowę czujki OSD 63 przedstawia ponizszy rysunek.
 

 

KONSERWACJA

Należy zadbać, aby w miejscu gdzie przeprowadza się całkowity demontaż i składanie czujki nie było nadmiernego zapylenia. Szczególnie groźne są podczas składania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementów komory pomiarowej czujki (możliwość fałszywego alarmowania). 

1. Wykręcić czujkę z gniazda. Obrócić czujkę tak aby widoczny był moduł elektroniczny.

2. Odchylić cztery zaczepy widoczne na obwodzie białego, zewnętrznego elementu obudowy czujki (tzw. koszyka).

3. Rozdzielić piramidkę z zainstalowanym modułem elektronicznym od koszyka, zawierającego wewnątrz siebie czarny element (tzw. labirynt) - w czterech miejscach podważyć zaczepy płaskim śrubokrętem.

4. Wyjęty czarny element (piramidka) zawiera część elektroniczną czujki, dlatego czyszczenie elementów optycznych należy przeprowadzić na sucho miękkim pędzelkiem i odkurzaczem.

5. Białą obudowę czujki (koszyk) i czarny walcowy element znajdujący się wewnątrz (labirynt) należy rozdzielić. Wskazane jest, aby elementy te poddane zostały kąpieli w ogólno dostępnych środkach detergentowych (płyny do mycia naczyń) a następnie opłukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest końcowe przepłukanie tych elementów w dowolnym płynie antyelektrostatycznym a następnie wysuszenie. Nie zaleca się suszenia w gorącym powietrzu.

6. Elementy czujki składać w kolejności odwrotnej.

7. Po złożeniu czujkę zamontować w gnieździe. Po kilku minutach normalnego zasilania należy sprawdzić działanie czujki. W tym celu trzeba poddać czujkę kontrolnemu zadymieniu.

 

Zasada działania

Układ elektroniczny czujki zapewnia właściwe funkcjonowanie układu pomiarowego i logicznego w szerokim zakresie napięć w linii dozorowej (od 12V do 28V) bez zmian parametrów pomiarowych.
Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, który zarazem uniemożliwia dostanie się do wnętrza światła oraz owadów. Taka konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD63 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.
Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 1V na minimum 1sec.
Dobór długości fali wiązki pomiarowej, geometria wiązki oraz kąt pomiędzy osiami elementów optycznych decydują o szczególnej przydatności czujki do wykrywania cząstek dymu o dużych wymiarach, charakterystycznych dla pożarów niskoenergetycznych - czyli tlenie się i żarzenie materiałów we wstępnej fazie powstawania pożarów.
Elementy detekcji zmian temperatury w otoczeniu czujki OSD63 (2 detektory) działają w systemie różniczkowo nadmiarowym - identyfikują znaczny przyrost temperatury i/lub przekroczenie wartości granicznej temperatury.

Czujka w systemie AFS42 może obsługiwać konwencjonalnego ROPa pod odrębnym adresem.

Czułość każdej czujki OSD63 ustawiana jest w komorze dymowej, każda czujka poddawana jest testom.

Dane techniczne

Norma

PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Klasa czujki  A1R
Certyfikat  nr 1438/CPR/0452  CNBOP-PIB
Napięcie dozorowania  20V (12V ¸ 28V)
Prąd dozorowania (średni, po ustabilizowaniu)

35 μA

Prąd alarmowania zgodnie z wykresem
Wskaźniki optyczne 2 szt. czerwony LED
Zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
Statyczna temperatura zadziałania +54°C do +65°C
Zakres temp. przechowywania -30°C do +60°C
Wilgotność względna 95% przy 40°C
Masa czujki 140g (+/- 5g)
Wymiary (wysokość / średnica) 49/109 mm

 

  1. 1. OSD23 Optyczna czujka dymu - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
    osd63_certyfikat_cpr_160223.pdf
  2. 2. OSD63 Optyczno-termperaturowa czujka dymu i ciepła - instrukcja obsługi, informacja techniczna
    63-osd63-iot-170511.pdf
  3. 3. OSD63 Optyczno-termperaturowa czujka dymu i ciepła - karta katalogowa
    63-osd63-kk-170313.pdf