strona główna > systemy ppoż > produkty

systemy ppoż (systemy sygnalizacji pożarowej) - lista produktów


Centrala ppoż sygnalizacji pożarowej AFS42

Centrala ppoż sygnalizacji pożarowej AFS42

Centrala ppoż AFS42 (adresowalna, jednopętlowa - do 100 adresów w pętli) umożliwia zbudowanie nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru, automatyczne uruchomienie niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych. Dla uzyskania większej ilości linii i wyjść dla urządzeń wykonawczych można połączyć w sieć do pięciu central. AFS42 możliwia obsługę konwencjonalnych urządzeń liniowych. Centrala posiada wbudowany zasilacz oraz przestrzeń na zainstalowanie dwóch akumulatorów o pojemności do 18Ah/12V. Spełnia wymagania normy PN-EN 54.

więcej

Czujka optyczno - temperaturowa (dymu i ciepła) OSD63

Czujka optyczno - temperaturowa (dymu i ciepła) OSD63

Detektor dymu i ciepła przeznaczony do wykrywania pożarów w ich wstępnej fazie. Możliwość podłączenia zarówno do systemów przeciwpożarowych jak i alarmowych. Napięcie zasilania: od 12V do 28V. Czujka dostępna w opcjach: OSD63 K - konwencjonalna,  standardowa do systemów p-poż, OSD63 W - do systemów alarmowych / włamaniowych (SSWN), OSD63 A - adresowalna, do sytemu AFS42. Czujka posiada w składzie gniazdo mocujące. Certyfikat zgodności EC (CNBOP-PIB).

więcej

Optyczna czujka dymu OSD 23

Optyczna czujka dymu OSD 23

Detektor dymu przeznaczony do wykrywania pożarów w ich wstępnej fazie. Przydatność pożarowa: TF1(C), TF2(A), TF3(A), TF4(B), TF5(B). Możliwość podłączenia zarówno do systemów przeciwpożarowych jak i alarmowych. Napięcie zasilania: od 12V do 28V. Czujka dostępna w opcjach: OSD23M - sygnalizacja dozorowania miganiem LED`a, OSD23R - automatyczne kasowanie alarmu po ustąpieniu zadymienia, OSD23MR - połączenie powyższych funkcji. Czujka posiada certyfikat zgodności EC.

więcej

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP42

Przeznaczony do stosowania w systemie AFS42. Uruchomienie następuje poprzez zbicie szybki. Można montować wewnątrz budynków. W systemie jest elementem adresowalnym oraz wyposażonym w dwustronny izolator zwarć. Spełnia wymagania normy PN-EN 54-11.

więcej

 Adresowalne gniazdo GNA 42

Adresowalne gniazdo GNA 42

Przeznaczone jest do mocowania i adresacji czujek pożarowych OSD23 w systemie AFS42. Mechanicznie jest identyczne z gniazdem GNP18 - ma dodatkowo zainstalowany moduł MAR42. Oprócz adresacji elementu liniowego realizuje funkcję dwustronnego izolatora zwarć. Posiada odpowiednie dopuszczenia do stosowania w systemach ppoż.

więcej

Moduł komunikacyjny USB MCU42

Moduł komunikacyjny USB MCU42

MCU42 jest urządzeniem umożliwiającym komunikację pomiędzy komputerem PC z zainstalowanym programem AFS42 a centralą ppoż AFS42. Umożliwia tym samym konfigurowanie centrali, odczyt zdarzeń, wydruk raportu z poziomu programu komputerowego. MCU42 jest automatycznie wyszukiwany przez program AFS42 i nie wymaga sterowników do poprawnego funkcjonowania. Moduł MCU42 jest dostarczany wraz z centralą AFS42.

więcej

Moduł tablicy synoptycznej MTS42

Moduł tablicy synoptycznej MTS42

MTS42 jest przeznaczony do obsługi tablic synoptycznych lub innych urządzeń wskaźnikowych w systemie AFS42. Tablica synoptyczna jest urządzeniem posiadającym grupę wskaźników które mogą posłużyć do sygnalizacji stanu poszczególnych części systemu AFS42 (np. tablica z diodami LED z nadanymi nazwami pomieszczeń). MTS42 jest odpowiedzialny na przetwarzanie informacji przesyłanych przez centralę AFS42 i sterowanie wyjściami do których podłączone są wskaźniki. MTS42 rozróżnia trzy stany elementów systemu AFS42 (adresy i strefy) – awarię, alarm I stopnia oraz alarm II stopnia. Dodatkowo MTS42 jest w stanie sygnalizować stany specjalne oraz awarie ogólne centrali. Ponieważ MTS42 jest w stanie sterować 25 wskaźników dlatego w przypadku potrzeby zbudowania tablicy synoptycznej z większa ilością wskaźników można w systemie AFS42 instalować równocześnie więcej niż jeden moduł MTS42.

więcej

Gniazdo GNP 18

Gniazdo GNP 18

Gniazdo służy do podłączenia czujki OSD 23 do konwencjonalnych linii systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru. Umożliwia podłączenie zewnętrznego wskaźnika zadziałania.

więcej

Gniazdo GNW 12,  GNW 24

Gniazdo GNW 12, GNW 24

Gniazdo umożliwia podłączenie czujki OSD 23 do dowolnego systemów alarmowego. Posiada zaciski: zasilania, mikroprzełącznika antysabotażowego, przekaźnika alarmowego oraz przełącznik trybu pracy NC/NO. Występuje w opcjach: GNW12 - zasilanie 12V, GNW24 - zasilanie 24V, GNW12AR, GNW24AR - wbudowana funkcja autoresetu czujki powodująca zanik alarmowania po ustąpieniu zadymienia.

 

więcej

Autonomiczny sterownik urządzeń wykonawczych ASW 45

Autonomiczny sterownik urządzeń wykonawczych ASW 45

Sterownik ASW45 jest przeznaczony do uruchamiania (poprzez bez-potencjałowe styki przekaźnika) urządzeń wykonawczych takich jak wentylatory, sygnalizatory, klapy dymowe. Urządzenia wykonawcze są włączane poprzez moduł po wykryciu dymu przez czujkę OSD23 (nie należy stosować czujek OSD23 w odmianach R i MR). Wyłączenie urządzenia następuje po upływie około 30s od momentu gdy czujka przestanie sygnalizować obecność dymu.

więcej

Konwerter linii pożarowej do alarmowej KLP47P

Konwerter linii pożarowej do alarmowej KLP47P

Konwerter linii systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru do liniisystemów sygnalizacji włamania i napadu umożliwia podłączenie konwencjonalnej,dwuprzewodowej linii z detektorami pożarowymi do sześcioprzewodowej liniipożarowej centralki włamaniowej

więcej

Moduł monitoringu GSM do systemu AFS42

Moduł monitoringu GSM do systemu AFS42

MMG42 jest urządzeniem umożliwiającym monitoring stanu centrali pożarowej AFS42 przy pomocy sieci GSM. W sytuacji wykrycia zdarzenia awarii lub alarmu przesyła wiadomość SMS na skonfigurowany w pamięci urządzenia numer telefonu.

więcej