strona główna > warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI na urządzenia zakupione w firmie LEP

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu z wyjątkami zawartymi w pkt 1.1 i 1.2

1.1 Okres gwarancji na działanie układu elektronicznego czujki OSD23 jest nieograniczony czasowo.

1.2 Okres gwarancji na akumulatory, karty zbliżeniowe,karty elektroniczne tzw. chipowe oraz breloki wynosi 12 miesięcy od datyzakupu.

2. Producent gwarantuje, że wada fabryczna zostanie usunięta bezpłatnie wokresie gwarancji w możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni roboczych) od momentu dostarczenia urządzenia do producenta. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

3. Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone do producenta wyłącznie na koszt użytkownika z informacją o rodzaju uszkodzenia lub z opisem nieprawidłowości w działaniu. Przesyłki wysyłane na koszt producenta jak również przesyłki PKP nie będą odbierane.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia producent ponosi koszty odesłania urządzenia do użytkownika. Jeżeli reklamowane urządzenie będzie sprawne (w tym zła konfiguracja lub zabrudzenie - w przypadku czujek) - koszty odesłania ponosi użytkownik.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane:

6. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne takie jak np: bezpieczniki, baterie.

7. Karty zbliżeniowe oraz elektroniczne tzw. chipowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

8. Uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p. 5 mogą być usunięte jedynie na koszt użytkownika. Czyszczenie czujek OSD23 wykonujemy nieodpłatnie tylko w przypadku modeli wyprodukowanych przed kwietniem 2003r.

9. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie urządzenia z nienaruszoną nalepką z numerem seryjnym oraz posiadanie dokumentu zakupu.

10. Korespondencja serwisowa jak też serwis oprogramowania (porady, pomoc techniczna) odbywa się wyłącznie drogą mailową.